Doku ve Desen

Resimde Doku Çalışmaları : Canlı cansız her şeyin bir dokusu vardır. Bu dokular Kimyasal ve biyolojik özelliklere göre değişmektedir. Mesela camın yüzeyi pürüzsüz bir dokuya sahipken, ahşabın yüzeyi pürüzlü bir dokuya sahiptir.

Veya yünlü bir kumaşın dokusu ile saten bir kumaşın dokusu farklıdır. Çizeceğimiz nesnelerin dokularını çizgiler ve renklerle yansıtabilmek becerisi kazanmak için yeteri düzeyde doku çalışması yapılmalıdır.

Resimde Çizgi : Yüzey sanatlarının,özellikle resim sanatının temel öğesidir. Aslında çizgi de noktaların birleşmesinden oluşan ince uzun bir yüzeydir......
Resim sanatında kompozisyon : Yapılacak  resimlerin, çizilecek alana; dengeli, düzenli ve göze hoş gelecek biçimde yerleştirilmesidir.....
Resimde Proporsiyon: Oran ve Orantı anlamına gelmekle birlikte,her parçanın bütün ile doğru ilişkisini kurmamızı sağlayan önemli bir öğedir.....
Resimde Fonksiyon - Form İlişkisi : Canlı cansız her nesne ,yaptığı işe göre biçim(form) ve pozisyon alır. Örneğin, yumruk yapılmış bir el ile çiçek tutan bir el .....
Resimde Perspektif : Doğadaki bir çok nesne üç boyutludur (en, boy, derinlik). Resim çizilecek olan yüzeyler ise ,en’i boyu olan ama derinliği olmayan iki boyutlu yüzeylerdir.....
Resimde Modülasyon : Resimde ışık-gölge, degredasyon ya da çeşitli renk ilişkileri kullanarak biçimlerin gerçek oldukları ya da üç boyutlu bir forma sahip oldukları yanılsamasını sağlama tekniği.....
Geometrik Formlar : Geometrik asal formlardan elde edilir felsefesinde buluşursak, bilinen geometrik formları yani küp - dikdörtgenler prizması - koni - silindir gibi .....
Resimde Obje Çizimi : Cansız nesnelerin,tek tek veya bir araya getirilmesiyle gerçekleşen çizimlerdir. Obje çizimlerinde resim sanatının bütün teknik ve estetik öğelerine dikkat....
Resimde Figür Çizimleri : Çeşitli insan ve hayvan figürlerinden oluşan çizimlerdir.Bu çizimlerin amacı, insanların ve hayvanların  anatomik gerçekliğinin.....
Resimde Işık - Gölge : Doğadaki bütün nesnelerin gözümüze görünmesini sağlayan şey ışıktır. Geliş yönüne ve şiddetine göre ve nesnenin formuna, pozisyonuna.....
Resimde Doku Çalışmaları : Canlı cansız her şeyin bir dokusu vardır. Bu dokular Kimyasal ve biyolojik özelliklere göre değişmektedir.....
İç ve Dış Mekan Çizimleri : Sokaktaki herhangi bir görünüm birer dış mekan çizimi sayılabilir.Bir evin veya bir işyerinin içindeki herhangi bir görüntünün.....
İmgesel ve Deneysel Yaratıcı Tasarımlar : Daha çok yaratma ve tasarlama becerisini geliştiren çalışmalardır. Hayal gücünü zorlayan  konular üzerine yoğunlaşılmalıdır.....
Renk Bilgisi ve Renkli Çalışmalar : Ana ve ara renkler, soğuk ve sıcak renkler, kontrast (zıt) ve komplemanter(tamamlayıcı) renkler, renk armonisi, renklerin psikolojisi......
Sanat Tarihi Bilgisi : Tarih öncesi çağ, İlk çağ, Mısır sanatı, Antik Yunan-Roma sanatı, Gotik - Roman sanatı-Rönesans - Modern Sanat Akımları - Türk Sanatı.....
Sinevizyon Gösterimleri : Sanatsal içerikli film, belgesel ve slayt gösterileri ile görsel temel eğitim......