Obje Çizimi

Resimde Obje Çizimi : Cansız nesnelerin,tek tek veya bir araya getirilmesiyle gerçekleşen çizimlerdir. Obje çizimlerinde resim sanatının bütün teknik ve estetik öğelerine dikkat edilmelidir. Kompozisyon, Proporsiyon, Fonksiyon - Form İlişkisi, Modülasyon v.s.

Resimde Çizgi : Yüzey sanatlarının,özellikle resim sanatının temel öğesidir. Aslında çizgi de noktaların birleşmesinden oluşan ince uzun bir yüzeydir......
Resim sanatında kompozisyon : Yapılacak  resimlerin, çizilecek alana; dengeli, düzenli ve göze hoş gelecek biçimde yerleştirilmesidir.....
Resimde Proporsiyon: Oran ve Orantı anlamına gelmekle birlikte,her parçanın bütün ile doğru ilişkisini kurmamızı sağlayan önemli bir öğedir.....
Resimde Fonksiyon - Form İlişkisi : Canlı cansız her nesne ,yaptığı işe göre biçim(form) ve pozisyon alır. Örneğin, yumruk yapılmış bir el ile çiçek tutan bir el .....
Resimde Perspektif : Doğadaki bir çok nesne üç boyutludur (en, boy, derinlik). Resim çizilecek olan yüzeyler ise ,en’i boyu olan ama derinliği olmayan iki boyutlu yüzeylerdir.....
Resimde Modülasyon : Resimde ışık-gölge, degredasyon ya da çeşitli renk ilişkileri kullanarak biçimlerin gerçek oldukları ya da üç boyutlu bir forma sahip oldukları yanılsamasını sağlama tekniği.....
Geometrik Formlar : Geometrik asal formlardan elde edilir felsefesinde buluşursak, bilinen geometrik formları yani küp - dikdörtgenler prizması - koni - silindir gibi .....
Resimde Obje Çizimi : Cansız nesnelerin,tek tek veya bir araya getirilmesiyle gerçekleşen çizimlerdir. Obje çizimlerinde resim sanatının bütün teknik ve estetik öğelerine dikkat....
Resimde Figür Çizimleri : Çeşitli insan ve hayvan figürlerinden oluşan çizimlerdir.Bu çizimlerin amacı, insanların ve hayvanların  anatomik gerçekliğinin.....
Resimde Işık - Gölge : Doğadaki bütün nesnelerin gözümüze görünmesini sağlayan şey ışıktır. Geliş yönüne ve şiddetine göre ve nesnenin formuna, pozisyonuna.....
Resimde Doku Çalışmaları : Canlı cansız her şeyin bir dokusu vardır. Bu dokular Kimyasal ve biyolojik özelliklere göre değişmektedir.....
İç ve Dış Mekan Çizimleri : Sokaktaki herhangi bir görünüm birer dış mekan çizimi sayılabilir.Bir evin veya bir işyerinin içindeki herhangi bir görüntünün.....
İmgesel ve Deneysel Yaratıcı Tasarımlar : Daha çok yaratma ve tasarlama becerisini geliştiren çalışmalardır. Hayal gücünü zorlayan  konular üzerine yoğunlaşılmalıdır.....
Renk Bilgisi ve Renkli Çalışmalar : Ana ve ara renkler, soğuk ve sıcak renkler, kontrast (zıt) ve komplemanter(tamamlayıcı) renkler, renk armonisi, renklerin psikolojisi......
Sanat Tarihi Bilgisi : Tarih öncesi çağ, İlk çağ, Mısır sanatı, Antik Yunan-Roma sanatı, Gotik - Roman sanatı-Rönesans - Modern Sanat Akımları - Türk Sanatı.....
Sinevizyon Gösterimleri : Sanatsal içerikli film, belgesel ve slayt gösterileri ile görsel temel eğitim......